Puchar Warsztatów DoktorskichRegulamin konkursu o Puchar Warsztatów Doktorskich im. Władysława Welfe

I. Fundatorem nagrody jest Aleksander Welfe

II. Kapituła
Kapitule przewodniczy Aleksander Welfe. W skład Kapituły wchodzą osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
Skład Kapituły jest niejawny.

II. Czas trwania i warunki konkursu
Konkurs ma charakter stały i rozstrzygany jest corocznie. Kapituła bierze pod uwagę opinie wyrażone przez uczestników Warszatów Doktorskich z Zakresu Ekonometrii i Statystyki. Kapituła może nie przyznać nagrody w danym roku. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. Ogłoszenie laureata konkursu odbywa się w czasie trwania Warszatów Doktorskich.

III. Warunki uczestnictwa
Nagradzane są prace, które zostały wygłoszone w postaci referatu na Warszatach Doktorskich w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody oraz zostały opublikowane (lub zlozone do druku) w recenzowanym czasopiśmie lub recenzowanym wydawnictwie zbiorowym. Potencjalnymi kandydatami do nagrody stają się wszyscy, którzy wygłoszą referat na Warszatach Doktorskich. Odmowę zgody na kandydowanie do nagrody należy złożyć w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego.

IV. Postanowienia końcowe
Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczana w publikacjach poświęconych Warsztatom Doktorskim. Kapituła zadba o szerokie poinformowanie środowiska ekonometryków i statystyków polskich o wynikach konkursu.


Zwycięzcy konkursu o Puchar Warsztatów Doktorskich

- JUSTYNA WRÓBLEWSKA (Osiemnaste Warsztaty Doktorskie)
- MACIEJ GAŁECKI (Siedemnaste Warsztaty Doktorskie)
- PAWEŁ STRAWIŃSKI (Szesnaste Warsztaty Doktorskie)
- MICHAŁ ŁUKOWSKI (Piętnaste Warsztaty Doktorskie)
- MARTA SKRZYPCZYŃSKA (Czternaste Warsztaty Doktorskie)
- SYLWIA ROSZKOWSKA (Trzynaste Warsztaty Doktorskie)
- WOJCIECH GRABOWSKI (Dwunaste Warsztaty Doktorskie)
- KAROLINA KONOPCZAK (Jedenaste Warsztaty Doktorskie)
- ANDRZEJ TORÓJ (Dziesiąte Warsztaty Doktorskie)
- MARCIN OWCZARCZUK (Dziewiąte Warsztaty Doktorskie)
- JOANNA BĘZA-BOJANOWSKA (Ósme Warsztaty Doktorskie)
- MATEUSZ PIPIEŃ (Siódme Warsztaty Doktorskie)
- ANNA STASZEWSKA (Szóste Warsztaty Doktorskie)
- JACEK KOTŁOWSKI (Piąte Warsztaty Doktorskie)
- WITOLD ORZESZKO (Czwarte Warsztaty Doktorskie)
- MICHAŁ MAJSTEREK (Trzecie Warsztaty Doktorskie)
- MICHAŁ GRESZTA (Drugie Warsztaty Doktorskie)
- JERZY MARZEC (Pierwsze Warsztaty Doktorskie)
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl