Z wielką przykrością zawiadamiamy, że jesteśmy zmuszeni okolicznościami do odwołania tegorocznych Warsztatów Doktorskich. Następna edycja odbędzie się w dniach 8-11 czerwca 2021 roku.


 

O Warsztatach

Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki są forum dla prezentacji wyników badań oraz głównych tez przygotowywanych lub już ukończonych rozpraw doktorskich z zakresu:
ekonometrii,
statystyki,
badań operacyjnych,
ekonomii matematycznej
oraz
innych zastosowań matematyki w naukach ekonomicznych.

Warsztaty Doktorskie są skierowane do Młodych, co oznacza że referaty wygłaszają pracownicy naukowi nie posiadający stopnia doktora habilitowanego. Wygłoszenie referatu wymaga akceptacji Komitetu Organizacyjnego. Warsztaty Doktorskie są konferencją otwartą, a zatem w charakterze słuchacza i dyskutanta może wystąpić na niej każdy, kto nadeśle zgłoszenie w odpowiednim terminie.

Do udziału w Warsztatach są zapraszani opiekunowie naukowi oraz profesorowie reprezentujący różne ośrodki akademickie, którzy biorą udział w dyskusjach.

Prężne środowisko ekonometryków i statystyków polskich organizuje ponad ćwierć setki regionalnych i tematycznych konferencji. Tym milszy jest fakt, że Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od 2000 roku, kiedy zostały zorganizowane po raz pierwszy. Dotąd, w trakcie dwudziestu edycji konferencji wysłuchano blisko 450 referatów, z których wiele zostało później opublikowanych. W Warsztatach wzięło udział kilkaset osób reprezentujących wszystkie najważniejsze ośrodki akademickie.

Od samego początku Warsztaty Doktorskie aktywnie wspiera Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk dofinansowuje organizację Warsztatów.
Mamy nadzieję, że Warsztaty umożliwią swobodną wymianę poglądów naukowych i przyczynią się do podniesienia poziomu przygotowywanych rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i innych badań.

 

Następne Warsztaty

Dwudzieste Pierwsze Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki odbędą się w dniach od 8-11 czerwca 2021 roku.

 

Central European Journal of Eonomic Modelling and Econometrics (CEJEME)

Zapraszamy uczestników Warsztatów do nadsylania artykułów do CEJEME, które znajduje się m.in. w bazach: Web of Science Core Collection (poprzez pod-bazę Emerging Sources Citation Index) oraz SCOPUS.

Artykułom opublikowanym w CEJEME, zgodnie z Wykazem Czasopism Punktowanych MNiSzW, przyznaje się 70p. (artykuł: 10 lat CEJEME).

Poprzednie warsztaty

WARSZTATY 2020

26-29 maj

Ustroń

Program Uczestnicy

WARSZTATY 2019

11-14 cze

Prusim

Program Uczestnicy

WARSZTATY 2018

12-15 cze

Prusim

Program Uczestnicy

WARSZTATY 2017

30-02 maj

Uniejów

Program Uczestnicy